ARRUGUES D'EXPRESSIÓ

Dr. David Moriscot - medicina estètica

Arrugues d'expressió


 15-20´

Anestèsia tòpica opcional

Sense baixa laboral

Inici  de l' efecte: 2-3 dies

Durada de l’efecte:  4-6 mesos

Tècnica utilitzada pel tractament de les arrugues d'expressió que consisteix en la infiltració d'una proteïna natural que actua a nivell dels músculs provocant la seva relaxació i aconseguint un aspecte molt natural .

¿Quines zones es poden tractar? Les arrugues que millor responen a el tractament són les de el terç superior de la cara, a la zona de el front, nas i al voltant dels ulls, aconseguint uns resultats molt satisfactoris.

¿Com és el tractament? El tractament es realitza a la consulta en pocs minuts. No requereix anestèsia, ja que no és dolorós i amb molt poca freqüència pot aparèixer algun petit hematoma que es pot dissimular amb maquillatge i desapareix en pocs dies.

¿S'ha de prendre alguna precaució? Es recomana no tocar ni fer pressió a la zona tractada durant les 4 primeres hores. Es pot gesticular de forma normal.

¿Quina és la seva durada? Els efectes es comencen a observar a partir del segon o tercer dia del tractament i van augmentant progressivament fins al quinzè dia, mantenint-se al voltant de 4 a 6 mesos, moment en què s'ha de repetir el procediment.