depilació làser

Dr. David Moriscot - medicina estètica - Què és la depilació permanent.

Parlem de depilació permanent, com aquella que permet una reducció del pèl que es pot mantenir en el temps. Fins ara, l’únic sistema de depilació permanent era la depilació elèctrica (electròlisi) tot i que , sovint resultava pesada, lenta i dolorosa.Des de fa pocs anys ha aparegut la depilació amb IPL (Llum Pulsada Intensa) i la depilació Làser, que és la que oferim al Centre  Mèdic Medes.

           * Làser depilació alejandrita Syneron-Candela 755nm 


- Què és la depilació làser.

La depilació làser es basa en la utilització de tecnologia làser per a l’eliminació del pèl no desitjat. Per a manejar un equip làser cal tenir en compte un conjunt de paràmetres tècnics (longitud d’ona, potència, fluència, tamany de l’espot, cromòfor o teixit diana…) que són els que determinaran l’acció del làser per eliminar el pèl.

Cal que la persona que realitzi el tractament sigui coneixedora de les característiques tècniques i de funcionament de l’equip làser amb el qual treballi, els diferents tipus de pell i pèl, les indicacions i contraindicacions de la tècnica, els possibles efectes adversos... Només així s’conseguiran els millors resultats i s’evitaran l’aparició d’efectes indesitjables. 

La persona més capacitada per a la realització de la depilació amb làser és el metge especialista en medicina estètica o el dermatòleg.


- Tipus de pell.

Abans de l’inici del tractament amb làser és important determinar el tipus de pell. Habitualment s’utilitza l’escala que el dermatòleg Thomas B. Fitzpatrick va elaborar tenint en compte la resposta de la pell de la persona davant l’exposició solar.  

 El làser Syneron-Candela es un làser Alejandrita de 755nm que pot utilitzar en tractaments de pells amb fototipus del I al IV, ja que en els fototipus V i VI existeix un risc important de cremada i altres efectes adversos

CLASSIFICACIÓ de FITZPATRICK 

• I     Pell blanca. Es crema amb facilitat. No es bronzeja.
• II    Pell blanca. Es crema amb facilitat. Es bronzeja fàcilment.
• III   Pell lleugerament morena. Es crema moderadament. Es bronzeja gradualment.
• IV   Pell morena. Es crema mínimament. Es bronzeja be.
• V    Pell molt morena. Rara vegada es crema. Es bronzeja intensament.

• VI   Pell negra. No es crema. Profunda pigmentació.

- Com funciona.

El láser Alejandrita de 755nm Candela Gentelase és un dels equips amb més experiència del mercat. Dirigeix el feix láser contra la melanina, que és el pigment que dóna el color al pèl i la pell. Quan més negre és el pèl major és la quantitat de melanina present. El mateix passa amb la pell, on quan més fosca és la pell, més melanina hi ha. Per tant, podem assegurar que quan més fosc és el pèl i més clara és la pell més efectiu és el láser. Com ja s’ha comentat anteriorment, cal tenir en compte la fase de creixement del pèl, ja que només s’eliminaran els pèls que estiguin en fase de creixement (anàgena). Segons la zona del cos trobem més o menys pèls en fase anàgena. Aquest és el motiu que justifica que es necessitin diverses sessions per a eliminar el pèl d’una zona de forma permanent.


Resum dels principals factors que determinen la depilació amb láser:

• Fototip cutani / color de la pell

• Color i gruix del pèl / quantitat de melanina

• Fase de creixement del pèl

• Zona a depilar

Altres factors: edat, malalties associades, consum de medicaments...- Principals indicacions de la depilació làser.

• Eliminació de pèl no desitjat (la més freqüent).

• Hirsutisme o distribució masculina de pèl en una dona.

• Hipertricosi o pèl excessiu sense distribució masculina.

• Foliculitis

• Pseudofoliculitis

• Quiste pilonidal

- Contraindicacions de la depilació làser.

Abans de l'inici del tractament s'han de considerar totes les possibles contraindicacions, que en alguns casos seran absolutes i en d'altres permeten la depilació extremant les mesures de seguretat  (sempre segons el criteri del metge):

• Fotosensibilitat per alguna malaltia o per fàrmacs (reacció de la pell que pot aparèixer en determinades malalties i fàrmacs després d'una exposició solar).

• Pell molt bronzejada

• Presència de tumors o neoplàsies

• Zona ocular

• Tractament per l'acne amb 13 cis-retinòic els darrers 6 mesos.

• Embaràs o làctància.

• Persones immunodeprimides o amb malaties sistèmiques.

• Risc de mala cicatrització.

• Depilació amb sistemes que eliminen temporalment el pèl com la cera o pinces durant les 4 setmanes abans del tractament.

• Lesions pigmentades.

• Antecedent d'Herpes Simple a la zona a tractar (més freqüent a llavi).

Una adeqüada selecció del pacient tenint en compte les indicacions i les contraindicacions del tractament, permetran un excelent resultat.- Efecte del làser segons fase de creixement del pèl.


El cicle de creixement del pèl consta de 3 fases:

 

Anàgena: Fase en que es produeix la fibra del pèl. Durant aquesta fase el pèl té molta melanina (pigment que dóna color al pèl).

Catàgena: Fase de regressió del pèl. Fase en que la part inferior del pèl para de créixer. El fol.licle és reabsorbit.

Telògena: Darrera fase de creixement del pèl. Fase de repós. El pèl antic cau i es desenvolupa un nou pèl en fase anàgena.

*El làser només elimina el pèl que es troba en fase anàgena.

 


 
- Zones de depilació.

La depilació amb làser pot utilitzar-se per totes les zones del cos, encara que existeixen diferències en la rapidesa i efectivitat entre una zona i altra.


En DONES, les zones més rapides de depilar amb làser són aixellesengonals i mitges cames.

En HOMES, els resultats són més lents degut a uns majors nivells hormonals que faciliten el creixement del pèl, com la testosterona.

La depilació de la zona facial és més lenta, ja que cal actuar amb més precaució.

- Preparació abans del tractament.

De 3 a 4 dies abans del tractament cal rasurar la zona a tractar intentant evitar al màxim l’irritació de la pell. En algun cas el metge decidirà no rasurar o fer-ho abans. Per obtenir uns millors resultats amb la depilació làser, el pèl ha d’estar molt curt, ja que d’aquesta manera l’energia làser no es perd amb la part del pèl que està a l’exterior. És important no depilar el pèl amb cap mètode que elimini el pèl des de l’arrel, com la cera o les pinces, durant les 4 setmanes anteriors al tractament.

 
Evitar l’exposició solar les 3-4 setmanes abans i després del tractament o fins que el metge ho autoritzi. Es pot utililitzar un protector solar. En pells molt pigmentades pot ser convenient un tractament despigmentant.

En cas d’Herpes perioral recidivant pot ser necessària la profilaxi amb antivírics.
Si es pren algun fàrmac o es pateix alguna malaltia és important comunicar-ho al metge abans del tractament.


- El pèl després del tractament.

Després de la realització de cada tractament cal aplicar una crema reparadora. En el nostre centre recomanem l’ús d’aloe vera durant les primeres hores i dies. En alguns casos el metge pot recomanar l’ús d’un altre tipus de crema.
 
Durant les 2-3 setmanes posteriors al tractament, el pèl de la zona tractada caurà. Això pot donar la falsa sensació de que està creixent pèl i que n’hi ha més, ja que els pèls cremats són de color negre. Podem acelerar aquest procés a través d’una lleugera fricció amb un guant de crin. En el cas de que no es produeixi la caiguda del pèl, això pot ser degut a que els paràmetres utilitzats no han estat correctes, com per exemple utilitzar una energia més baixa del que correspondria. És per això que és recomanable realitzar la depilació en un centre mèdic, ja que només un metge pot utilitzar un equip làser d’alta potència com els utilitzats en depilació.

La caiguda de tots els pèls va seguida d’un període variable d’entre 4-8 setmanes segons la zona tractada, durant el qual no es detecta pèl a la zona. Quan el pèl que estava en fase de repós en el moment de la realització de la depilació s’activa, torna a aparèixer pèl a la zona, encara que en menor quantitat i és el moment de realitzar un nou tractament o sessió. El procés es va repetint periòdicament fins a la desaparició gairebé completa del pèl de la zona. Quan queden pocs pèls pot augmentar la dificultat per eliminar-los. En alguns casos es pot utilitzar la depilació elèctrica.


- Número de sessions i intèrvals entre elles.

Habitualment es requereixen entre 6 i 8 sessions, encara que en algunes zones el número pot ser més gran, com per exemple la cara, ja que al ser una zona exposada al sol, augmenta la pigmentació, i per tant el risc de cremada és major, la qual cosa fa que sigui necessari disminuir l’energia utilitzada en cada sessió. El temps transcorregut entre sessió i sessió acostuma a ser d’entre 6 i 8 setmanes al principi del tractament. Aquest temps va augmentant a mesura que es van realitzant sessions.

Si després de 6-8 sessions el pèl no ha disminuit de la forma esperada, caldrà pensar en si existeix un factor responsable de que això succeeixi com pot ser la presa de fàrmacs…
- Dolor i depilació làser.

La sensibilitat al dolor és variable d’una persona a l’altra. En alguns casos no és necesari la utilització de cap sistema anestèsic, però aconsellem la seva utilització en zones sensibles com els engonals o en casos de persones sensibles amb un llindar baix del dolor.

 Recomanen la utilització de la crema EMLA® o LAMBDALINA® que és un anestèsic tòpic que cal extendre a la zona a tractar entre 60 i 90 minuts abans del tractament i cubrir amb un “film” transparent. Cal acudir així a la consulta, on es retirarà la crema una estona abans de l’inici del tractament.
 

És important utilitzar la crema amb precaució, sobretot en àrees extenses com les cames o l’esquena, ja que podrien aparèixer efectes adversos sistèmics i toxicitat. En darrer terme, el metge és qui decidirà el tipus de crema, dosificació i temps d’utilització.